เกี่ยวกับบัญชี
หลางหล่างภาษาจีนจัดให้มีบัญชีลูกค้า Online สี่ประเภท
ก, บัญชีลูกค้าสัมผัส (1 เดือน)
ข,บัญชีลูกค้าภาคเรียน (6เดือน)-แนะนำให้ซื้อพร้อมกันกับชุดตำราเรียนประจำภาคเรียน จะได้รับสิทธิ์มากกว่า
ค,บัญชีลูกค้าระยะยาว (72เดือน)。
ง,บัญชีลูกค้าจดจำตัวอักษรร้อยกรอง (24)เดือน -รวมตำราเรียนครบชุด
หลังจากลูกค้าลงทะเบียนเป็นลูกค้าหลางหลางภาษาจีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นทางการแล้ว สามารถเลือกซื้อตามความต้องการ

ก,บัญชีลูกค้าสัมผัส (1เดือน):
ตั้งแต่วันถัดไปเมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วมีผลบังคับใช้ภายในเวลา 1 เดือน ในระยะเวลามีผลบังคับใช้
1,ลูกค้ามีสิทธิ์เรียนรู้จากหลักสูตร Online ณ สถานที่ใดใด เวลาใดใด ไม่มีจำกัดครั้ง แต่ หนึ่งบัญชีจำกัดผู้ใช้เพียงหนึ่งคน
2,ลูกค้าสามารถเรียนรู้ทุกชั้นตอนของชุดหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน แจวดชุดสุดยอด
3,สามารถOnline ดาวน์โหลดเนื้อหาpdfหมวดที่หนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย(ตำราเรียนชุดจิ๋ว)

ข,บัญชีลูกค้า(6เดือน)
ตั้งแต่วันถัดไปที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จมีผลบังคับใช้ภายในหกเดือน ในระหว่างมีผลบังคับใช้
1,ลูกค้ามีสิทธิ์เรียนรู้จากหลักสูตร Online ณ สถานที่ใดใด เวลาใดใด ไม่มีจำกัดครั้ง แต่ หนึ่งบัญชีจำกัดผู้ใช้เพียงหนึ่งคน
2,ลูกค้าสามารถเรียนรู้ทุกชั้นตอนของชุดหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน แจวดเซืกภาษาจีน
3,สามารถ Online ดาวน์โหลดเนื้อหาpdfทุกหมวดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย(ตำราเรียนชุดจิ๋ว)

ค,บัญชีลูกค้าระยะยาว (72เดือน)
ตั้งแต่วันถัดไปที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จมีผลบังคับใช้ภายในระยะยาว ในระหว่างมีผลบังคับใช้
1,ลูกค้ามีสิทธิ์เรียนรู้จากหลักสูตร Online ณ สถานที่ใดใด เวลาใดใด ไม่มีจำกัดครั้ง แต่ หนึ่งบัญชีจำกัดผู้ใช้เพียงหนึ่งคน
2,ลูกค้าสามารถเรียนรู้ทุกชั้นตอนของชุดหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน แจวดเซิกภาษาจีน
3,สามารถ Online ดาวน์โหลดเนื้อหาpdfทุกหมวดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย(ตำราเรียนชุดจิ๋ว)

ง,บัญชีลูกค้าจดจำตัวอักษรร้อยกรอง (24 เดือน)
ตั้งแต่วันถัดไปที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา24เดือน ในระหว่างมีผลบังคับใช้
1,ลูกค้ามีสิทธิ์เรียนรู้จากหลักสูตร Online ณ สถานที่ใด เวลาใด ไม่มีจำกัดครั้ง แต่ หนึ่งบัญชีจำกัดผู้ใช้เพียงหนึ่งคน
2,ลูกค้าจะสามารถเรียนรู้เฉพาะแต่หลักสูตรทั้งหมดของจดจำตัวอักษรร้อยกรองเท่านั้น
3,มอบตำราเรียนจดจำตัวอักษรร้อยกรองครบชุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย( เล่ม ก- ข ) ต้องชำระค่าส่งต่างหาก