รูปแบบการชำระเงิน
การสั่งซื้อของทั้งหมดของหลางหลางภาษาจีนล้วนดำเนินการแล้วเสร็จบนเว็บไซต์สูนย์บริการลูกค้าของเรากับคุณครูทุกเขตภูมิภาคกับคุณต่างใช้ระบบการสั่งซื้อ Onlineเดียวกัน ระบบการสั่งซื้อจะเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินมาตราฐานโดยตรง ฉะนั้น เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตชำระเงินOnlineหรือชำระเงินOnlineผ่านระบบOnline หลางหลางภาษาจีนจะไม่เก็บรักษาข้อมูลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตใดๆ
เราใช้รูปแบบการชำระเงินสี่ประเภทดังต่อไปนี้
1. (ชำระเงินผ่านบัญชี)


2.การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/ Credit Card


3.การชำระด้วยเช็คธนาคาร (เฉพาะเขตอเมริกาเหนือ)


โทรศัพท์บริการลูกค้า:  1-408-916-3002
Emailบริการลูกค้า:  service@yes-chinese.com.