เป็นผู้ใช้ลงทะเบียนหลางหลางภาษาจีน คุณจะสามารถสัมผัสและการใช้หลักสูตรหลางหลางภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้น
การควบคุมบัญชีลูกค้า
ผุ้ใช้ลงทะเบียนจะมีหน้า”บัญชีของฉัน”โดยเฉพาะ”
การควบคุมความคืบหน้าในการเรียน
ผู้ใช้ลงทะเบียนหลักสูตรการเรียน ระบบจะบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนและสภาพการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ
ได้รับเลขรับเชิญ
ผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วจะได้รับเลขรับเชิญเฉพาะจากระบบผู้อื่นใช้เลขรับเชิญนั้นลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หลางหลางภาษาจีนทั้งชำระเงินเสร็จ คุณจะได้รับแต้มสะสมเป็นรางวัลชมเชย แต้มสะสมสามารถใช้ในการแลกสินค้าจากศูนย์การค้าได้

หากคุณได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โปรด ล็อกอินได้โดยตรง
ลงทะเบียน
เลขสิทธิพิเศษ
ใช้เลขมีสิทธิพิเศษครูประจำเขตภูมิภาค สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษ หากคุณไม่มีเลขมีสิทธิพิเศษ โปรดใช้เลขชั่วคราว YESTRY ติดต่อครูประจำเขตภูมิภาคในท้องถิ่นหากคุณต้องการราคาพิเศษ โปรดติดต่อครูประจำเขตภูมิภาค(Associate Teacher)
* ฉันคือ
       
เบื่องหลังครอบครัว
 
学校类型
欢迎我们的老师注册。我们可以为您的学校提供优惠课程和相关的教学指导。
工作类别
 
* ชุมชนที่พำนักอยู่
 
* ชื่อเจ้าของบัญชี
เครื่องหมาย 4-30 ตัว (ตัวอักษร ตัวเลข ขีดเส้นใต้ เครื่องหมาย)
* เลขรหัส
6-30个字符(字母、数字、下划线、符号)
* ยืนยัน
 
* ไปรษณีย์
โปรดกรอกที่อยู่Email ที่ใช้ได้
โทรศัพท์