คำอธิบายหลักสูตรหลางหลางภาษาจีน
หลางหล่างภาษาจีน เป็นผลจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ โดยเป็นระบบการเรียนการสอนชุดหนี่งที่มุ่งเน้นต่อเด็กเล็กโพ้นทะเลโดยเฉพาะ รวมถึงตำราเรียนที่เป็นกระดาษ หลักสูตรOnline มัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์ CD บริการการเรียนการสอนเป็นต้น หลักสูตรหลางหลางภาษาจีนใช้แนวคิดการเรียนการสอนภาษาจีนและวิธีการเรียนการสอนใหม่เอี่ยมที่สุด ประสานกับบทเรียนกระดาษ หลักสูตรปฏิสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต ทั้งยังได้อ้อมล้อมเป้าหมายการเรียนการสอน 5C ตามมาตราฐานภาษาสากล ปฏิบัติตามมาตราฐาน” การสอบภาษาจีนภาษาเกาหลีนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใหม่” (YCT)”การสอบระดับภาษาจีน” (HSK) ซึ่งสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อเป็นผู้กำหนด
适用对象:
เหมาะสำหรับใช้กับเด็กเล็กโพ้นทะเลที่มีระดับ YCT4และเทียบเท่า HSK3เข้าเรียน
เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านจำ 600ตัว 600คำศัพท์ สามารถอ่านบทความระดับกลาง สามารถเขียนข้อความสั้นๆ บันทึกประจำวัน
โครงสร้างหลักสูตร
อ่านบทเรียนอย่างละเอียด + การใช้ภาษาจริง+ ฝึกการสนทนา+ อ่านนอกเวลาเรียน+แบ่งปันความสุขทางวัฒนธรรม
ลักษระพิเศษของหลักสูตร
อาศัยการอ่านและประโยคใช้บทความประเภทต่างๆ อาศัยการแสดงออกทางความคิดขับเคลื่อนการพัฒนาเทคนิคทางภาษา
จุดคลิคค์หลักสูตรOnline
ทียบระดับYCT/HSK รวม
4เล่มเทียบกับความสามารถทางภาษาHSKชั้น 4 ได้ถึงHSKระดับ 4