ปัจจุบัน หลางหลางภาษาจีนได้ติดตั้งกลุมเครื่องมือบริการสถานีอินเทอร์เน็ตคอยให้บริการทั้งในแถบอเมริกาเหนือและแผ่นดินใหญ่จีนโปรดเลือกสถานีอินเทอร์เน็ตที่คุณที่ได้รับบริการได้เร็วที่สุด หากสถานีอินเทอร์เน็ตของคุณรับบริการที่นั่นความเร็วมีปัญหา โปรดฝากข้อความไว้ เราจะได้รวบรวมความเห็นจากส่วนรวมเพื่อปรับปรุงจัดวางผังและเพิ่มสถนีอินเทอร์เน็ตให้บริการอย่างทันกาล ขอบคุณ