กระบวนการสั่งซื้อ
商城内商品均可以在线订购。北美地区的用户也可以直接电话630-701-9336订购。朗朗中文将对您的订单提供全程跟踪服务。在您提交订单后发出《订单确认函》,确认订购内容和邮寄地址,并在产品邮寄后发出《查收通知》,确认订单货号和预计到达时间。
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือครูประจำเขตภูมิภาคทันทีเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ
โทรศัพท์ บริการลูกค้า(US)630-701-9336(CN)086-791-88165149
ตู้ไปรษณีย์บริการservice@yes-chinese.com