จุดน่าสนใจ
โรงเรียนในสหรัฐและแคนาดาสั่งซื้อตำราเรียนสามรถเลือกจ่ายเช็คธนาคารชำระเงินหลังรับตำราเรียน การสั่งซื้อโปรดติดต่อกับครูประจำเขตภูมิภาคในท้องที่ หรือติดต่อกับหน่วยบริการการเรียนการสอนของเรา โทรศัพท์ (630)701-9336
เลขสิทธิ์พิเศษหลางหลางภาษาจีนเป็นหมายเลขที่ต้องการแยกแยะ6หลักที่จำเป็นต้องกรอกลงระหว่างลงทะเบียนสมัครเป็นลูกค้าหลางหลางภาษาจีนเลขสิทธิ์พิเศษสามารถมาจากครูประจำเขตภูมิภาคในท้องถิ่นที่ลูกค้าพำนักอยู่ จะเป็นเลขแนะนำจากลูกค้าที่ลงทะเบียนรายอื่น หรือเลขสิทธิ์พิเศษที่ทางระบบจัดให้ชั่วคราวก็ได้
ลูกค้าใช้เลขสิทธิ์พิเศษจากครูประจำเขตภูมิภาคลงทะเบียนและซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาพิเศษ
สถานีอินเทอร์เน็ตหลางหลางภาษาจีนร่วมมือกับบริษัทเครือข่ายการชำระเงินบนอินเทอร์เน็ตใหญ่ที่สุดทั่วโลกPAYPAL รับประกันความปลอดภัยและแม่นยำของระบบการชำระเงิน ในกระบวนการชำระเงินของลูกค้า หลางหลางภาษาจีนจะไม่สัมผัส เก็บรักษาข้อมูลใดใด ของบัตรเครดิตลูกค้ากระบวนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทั้งหมดPAYPALจะเป็นผู้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ระบบจะได้บันทึกความคืบหน้าของการเรียนการสอนของผู้ใช้โดยอัตโนมัติทั้งจะได้จัดเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้ครั้งถัดไปไว้ให้ หลังจากผู้ใช้ลงทะเบียนเสร็จสามารถทำการแก้ไขข้อมูลช่วงตอนการเรียนในคอลัมน์”บัญชีของฉัน
คุณไม่จำเป็นลงทะเบียนหลายบัญชีผู้ใช้เพื่อการเรียนรู้หลายช่วงตอน
ผู้ใช้จะได้รับเลขเรียนเชิญตามที่ระบบจัดสรรให้ ใช้เลขเรียนเชิญชักชวนผู้อื่นลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรหลางหลางภาษาจีนและชำระเงินได้สำเร็จ ฝ่ากชักชวนจะได้แต้มสะสมรางวัลชดเชย
ผู้ใช้ลงทะเบียนสามารถตรวจดูข้อมูลเลขเรียนเชิญของตนตรวจดูตารางผุ้ใช้ลงทะเบียนและผู้รับเชิญและผู้ใช้รับเชิญชำระเงินจากคอลัมน์”การเรียนเชิญของฉัน”