ำอธิบายหลักสูตรหลางหล่างภาษาจีน
หลางหล่างภาษาจีน เป็นผลจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทเผยแพร่วัฒนธรรมโลกภาษาจีนกับสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ โดยเป็นระบบการเรียนการสอนชุดหนี่งที่มุ่งเน้นต่อเด็กเล็กโพ้นทะเลโดยเฉพาะ รวมถึงตำราเรียนที่เป็นกระดาษ หลักสูตรOnline มัลติมีเดี่ยปฏิสัมพันธ์ CD บริการการเรียนการสอนเป็นต้นหลักสูตรหลางหลางภาษาจีนใช้แนวคิดการเรียนการสอนภาษาจีนและวิธีการเรียนการสอนใหม่เอี่ยมที่สุด ประสานกับบทเรียนกระดาษ หลักสูตรปฏิสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต ทั้งยังได้อ้อมล้อมเป้าหมายการเรียนการสอน 5C ตามมาตราฐานภาษาสากล ปฏิบัติตามมาตราฐาน” การสอบภาษาจีนภาษาเกาหลีนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาใหม่” (YCT)”การสอบระดับภาษาจีน” (HSK) ซึ่งสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อเป็นผู้กำหนด
适用对象:
เหมาะสำหรับใช้กับเด็กเล็ก 3-6ขวบที่เข้าเรียนชั้นเบื้องต้น
เป้าหมายการเรียนรู้
ฝึกนิสัยให้เกิดความสนใจการเรียนภาษาจีน อ่านจำอักษรจีน 230 ตัว 175 คำศัพท์ รู้จักร้องเพลงเด็กบางเพลง
โครงงสร้างหลักสูตร
สนทนา+กิจกรรมในห้องเรียน+เพลงเด็ก
ลักษณะพิเศษของหลักสูตร
สนทนาที่เรียบง่าย ใกล้ชิดนักเรียน ตัวอักษรที่ประยุคต์ใช้ อัตราซ้ำสูง ประกอบด้วยเพลงเด็กร้อยกรองกับกิจกรรมงานฝีมือและการละเล่น
จุดคลิกลิงค์กสูตรOnline
เทียบระดับYCT/HSK
เล่มที่ 1 เทียบความสามารถการใช้ภาษาชั้น1YCT
เล่มที่ 2 เทียบความสามารถการใช้ภาษาชั้น2YCT